Arbetsstipendium

Arbetsstipendium delas ut till person, grupp eller förening som är verksam och bosatt eller har sitt säte i Kalmar län.

Stipendiet är ett allmänt stöd för att utveckla kulturlivet i Kalmar län. Det ska möjliggöra för verksamma personer, grupper eller föreningar att koncentrera sig på och utveckla sitt arbete. Stipendierna ska bidra till att professionella kulturskapare kan bo och verka i Kalmar län samt att stötta föreningar som vill utveckla sin verksamhet.

Budgeten under ordinarie år är 150 000 kronor för kulturstipendieum. Under 2022 genomförs en extra satsning för återstart av kulturen i Kalmar län och budgeten är utökad till totalt 500 000. Det ökade anslaget ska gå till att förstärka utdelningen av arbetsstipendium.  

Läs mer i pressmeddelande Extra satsning för återstart av kulturen | Region Kalmar Län

Kriteriet för arbetsstipendium är att det ska användas för ett bestämt angivet syfte. Arbetsstipendium kan utdelas

  • som stöd för att genomföra värdefulla insatser för länets kulturliv
  • som stöd till utbildning eller forskning
    Vid fördelning av stipendierna eftersträvas en bred representation gällande kulturområde och geografisk spridning i länet.

Icke kompletta eller för sent inkomna ansökningar handläggs inte.

Regionala utvecklingsnämnden fattar beslut om kulturstipendier, senast vid sista sammanträdet för året. 

Ansökan

Blankett för att ansökan om arbetsstipendium

Sista dag för att ansökan är den 1 september.

Relaterad information

Regional utvecklingsnämnd | Region Kalmar Län

Kontakt

Sidan uppdaterad: 8 juni 2022