Ansökningarna har öppnat för South Baltic-programmet

Den 20 december öppnade den första utlysningen för projektmedel inom ramen för Interreg South Baltic-programmet.

Ön Blå ljugfrun.

Utlysningen är öppen till och med den 15 februari 2023 och välkomnar ansökningar inom programmets alla tematiska områden. Den riktar sig till dig som har idéer inom exempelvis

  • internationalisering av näringslivet
  • gränsregionala digitala lösningar
  • hållbara satsningar inom besöksnäringen
  • omställning till förnybara energikällor
  • en mer cirkulär och resurseffektiv ekonomi
  • hållbar vattenförvaltning
  • insatser för att stärka aktörers kapacitet att planera och genomföra gränsregionala samverkansprojekt.

För mer information besök programmets egen hemsida eller Region Kalmar läns egen hemsida om programmet.

Ta gärna kontakt med oss för att få veta mer, bolla er idé eller ta hjälp med partnersök!

Kontakt