Forum för framtiden i Kalmar län

Under Agenda 2030-forum den 23 maj möttes tjänstepersoner som arbetar med hållbarhet i länets kommuner och i olika nätverk tillsammans med Länsstyrelsen. Syftet med forumet var att öka samverkan, dela ny kunskap och aktuell lägesbild.

En man och två kvinnor
Christian Forsell, samhällsplanerare, Karin Ekebjär, processledare och Johanna Schelin, hållbarhetschef
  • Publicerad: 28 maj 2024 11:08

Då Agenda 2030 är ramen för regionala utvecklingsstrategin som ska revideras, var forumet en viktig hållplats i den pågående dialogturnén sedan i april.

– Dialog och delaktighet är våra viktigaste verktyg för att få till en framgångsrik regional utvecklingsstrategi för hela Kalmar län, säger Karin Ekebjär, processledare för regionala utvecklingsstrategin.

Region Kalmar läns hållbarhetschef Johanna Schelin och Martina Almqvist, enhetschef på Länsstyrelsen, modererade forumet tillsammans.

Alexander Eklund, analytiker på Region Kalmar län, gav deltagarna ”Nulägesanalys av Agenda 2030 i länet”. Christian Forssell, samhällsplanerare på Region Kalmar län, guidade engagerade grupper i workshopen ”Med utblick 2040” för inspel till nya regionala utvecklingsstrategin.

En återkoppling ”Så jobbar vi vidare med kompetensförsörjning, övervikt och vattenförsörjning” från förra årets Agenda 2030-forum gavs också.

Tack alla inblandade för kunskapsutbyte och högt engagemang!

Sidan uppdaterad: 28 maj 2024