Samverkan kring Agenda 2030

Region Kalmar län och Länsstyrelsen i Kalmar har skapat en samverkansmodell i länet för Agenda 2030 för att skapa förutsättningar för att vi gemensamt i länet ska kunna uppfylla de globala målen.

Utmaningarna är många och samverkan är avgörande för att kraftsamla och verka för att de 17 hållbarhetsmålen ska uppfyllas i länet till 2030.

Agenda 2030-råd

Agenda 2030-rådet består av länets kommunchefer, landshövdingen och regiondirektören. Rådet träffas varje höst för att få en gemensam lägesbild, ny kunskap och dela goda exempel inom området.

Agenda 2030-forum

I Agenda 2030-forumet träffas tjänstemän som arbetar med hållbarhetens samtliga dimensioner i länets kommuner, regionen och länsstyrelsen. Syftet är att öka samverkan, dela ny kunskap och aktuell lägesbild. Forumet äger rum på våren och ger inspel till rådets möte, som är på hösten.

Samverkansmodell

Relaterad information

Kontakt