Region Kalmar län påverkar nationella livsmedelsstrategin

Under tisdagen träffade regionala utvecklingsdirektören Helena Nilsson bland annat landsbygdsminister Peter Kullgren i ett rundabordssamtal i Skellefteå om den nya nationella livsmedelsstrategin.

  • Publicerad: 17 maj 2023 09:25

Under samtalet om livsmedelsstrategin representerade Helena Nilsson Sveriges regioner. Deltog gjorde även representanter från länsstyrelser och en handfull företag, bland annat Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter. Samtalet hade fokus på regionala behov och förutsättningar när det gäller företagsutveckling och innovation. Syftet var att få fram underlag till Livsmedelsstrategi 2.0, för stärkt lönsamhet, hållbar produktion och ökad konkurrenskraft.

- Det är viktigt att vi är med i den här typen av diskussioner, för att betona behovet av satsningar på regionala noder för företagsutveckling och innovation i hela landet. Vi behöver skapa kommunikationsvägar mellan den nationella nivån och livsmedelsföretag i hela landet, för en konkurrenskraftig, hållbar och robust livsmedelskedja, säger Helena Nilsson.

Utöver att leda rundabordssamtalet om livsmedelsstrategi 2.0, var Kullgren i Skellefteå för att tala under mötet med EU:s skogsdirektörer, vilket är en del av Sveriges EU-ordförandeskap där olika skogsrelaterade frågor diskuteras.

Läs mer

Vårt arbete med livsmedelsutveckling

Sidan uppdaterad: 17 maj 2023