Stor kultursatsning i hela Sydsverige

Statens kulturråd anslår framöver årligen 1,8 miljoner kronor till Sydsverige för att utveckla samarbetet mellan Sydsveriges regioner. Här svarar Mia Carlsson, kultursamordnare vid Region Kalmar län, på tre frågor om satsningen.

Två kvinnor sitter och arbetar vid en vävstol på Capellagården på Öland.

Vad är det som hänt?

– 2018 antog Region Kalmar län, Region Kronoberg, Region Blekinge, Region Skåne, Region Halland och Region Jönköping positionspapperet Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige inom Regionsamverkan Sydsverige med tre gemensamma kulturpolitisk prioriteringar:

  1. Sydsverige lockar – dynamiskt och öppet med internationell lyskraft
  2. Sydsverige samverkar – en kulturpolitik som stimulerar samarbeten
  3. Sydsverige tillgängliggör – ett gränslöst Sydsverige tillgängligt för alla

– Regionerna har under de senaste åren drivit ett treårigt utvecklingsprojekt. Projektet har inneburit en medfinansiering från respektive region om 160 000 kronor med en medfinansiering av statliga regionala utvecklingsmedel som landat på totalt 2 790 000 kronor per år, vilket inneburit en uppväxling om nästan 17 gånger insatsen för respektive region.

– Alla regionerna har i sina årliga framställningar de senaste åren till Statens kulturråd äskat om statlig medfinansiering inom kultursamverkansmodellen för att fortsätta utveckla kulturen i hela Sydsverige efter projektets avslut. Detta har nu blivit verklighet då Statens kulturråd beviljat 300 000 kronor per region och år som en del av kultursamverkansmodellen.

Varför är detta glädjande för Kalmar län?

– Kulturpolitiken inom Regionsamverkan Sydsverige vill verka som en enad kraft och vara en dynamisk bas för kulturell och regional utveckling. Utgångspunkten är det som görs bättre tillsammans och som kan komma alla regioner till dels. För Kalmar län har det inneburit att ett flertal konst- och kulturverksamheter samverkat med liknande parter i Sydsverige för att tillsammans använda sina kunskaper, kompetenser, erfarenheter och resurser för att gemensamt utveckla sitt kulturområde interregionalt och därigenom även regionalt.  

– För att nämna några exempel så har den gemensamma dansföreställning Djurens karneval för barn producerats som turnerat runt i alla län. Inom bild och form utvecklas bland annat konstkritik och Bästa biennalen om samtidskonst för barn och unga. Inom slöjd har metodutveckling inom folkhälsa och slöjd tagit fram. Inom det filmkulturella området samverkas det bland annat kring talangutveckling och visning.

Vad kommer detta leda till?

– Att fortsätta utveckla den regionala kulturen genom att främja samverkan interregionalt med den gemensamma kraft och de samarbetsmöjligheter som det innebär och öppnar upp för. Både kring producerande och främjande verksamhet till länets invånare.

Här kan du läsa Statens kulturråds pressmeddelande.