Omvärldsbevakning och statistik

Region Kalmar län har för länets besöksnäring uppdraget att omvärldsbevaka, se på trender och utveckling, samt att tillgängliggöra och utveckla statistik relaterat till näringen.

Dekorativ bild på dimmig skog.

Nedan länkar vi till data, analyser och information som hjälper beslutsfattare, företagare eller privatpersoner att förstå länets besöksnäring och våra besökare.

Medborgarundersökning om turism och besöksnäring 2023

I länets besöksnäringsstrategi har vi som ett av tre mål att öka engagemanget för besöksnäringen hos befolkningen. För att mäta vad våra invånare tycker om turism och besöksnäring i sin kommun och i Kalmar län genomförde vi under våren 2023 en medborgarenkät. Vi vill göra vårt län mer attraktivt för såväl invånare som besökare och där invånarnas värds- och ambassadörskap är en av våra största tillgångar.

Undersökningen administreras av ett oberoende undersökningsföretag: Institutet för kvalitetsindikatorer. Att delta i undersökningen är frivilligt. Inga svar kommer att kunna härledas till enskilda personer. Undersökningen genomförs i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och branschetiska riktlinjer.

Läs mer om din rätt till information och hur dina personuppgifter hanteras – Medborgarenkät och dataskyddsförordningen

Kontakt