Omvärldsbevakning och statistik

Region Kalmar län har för länets besöksnäring uppdraget att omvärldsbevaka, se på trender och utveckling, samt att tillgängliggöra och utveckla statistik relaterat till näringen.

Dekorativ bild på dimmig skog.

Nedan länkar vi till data, analyser och information som hjälper beslutsfattare, företagare eller privatpersoner att förstå länets besöksnäring och våra besökare.

Mätning av besöksinformation

Region Kalmar län genomför sedan tidigare försök tillsammans med Telia för att mäta besöksströmmar på vissa platser inom länet. Testet har nu utökats och vi har ytterligare åtta räknare som är på väg att monteras. Likaså har testperioden förlängts till årsskiftet.

Mätning av besöksstatistik - FLOW_info