Våra fokusområden

Biblioteksutvecklings arbete tar sin utgångspunkt i fyra fokusområden med tillhörande mål. Dessa områden har tagits fram i dialog med folkbiblioteken i länet. Här kan du läsa om hur vi arbetar med varje fokusområde och vilka aktiviteter som är på gång eller som genomförts.