Småland-Blekinge-Halland South Sweden

Smålands, Blekinges och Hallands gemensamma kontor i Bryssel är en dörröppnare och regionens förlängda arm på EU-arenan. Kontoret bevakar regionens intressen i EU-relaterade frågor och ser till att överföra kunskap om hur EU:s olika ramprogram kan nyttjas på hemmaplan.

Bild på Europaparlamentet i Bryssel.

Huvudmän för samarbetet Småland-Blekinge-Halland South Sweden (SBHSS) är Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg. Dessutom ingår Linnéuniversitetet och Jönköping University i samarbetet.

Kontakt