Styrdokument Kollektivtrafik

Det finns en rad styrdokument som påverkar utvecklingen av kollektivtrafiken i Kalmar län. Nedan presenteras några av dessa dokumenten.

Det mest övergripande dokumentet är den Regionala Utvecklingsstrategin. Regionens verksamhetsplan är ett annat styrande dokument.

Nedan listas ett antal dokument med direkt koppling till just kollektivtrafiken.