Cykel och kollektivtrafik tillsammans

Cykel och kollektivtrafik kan tillsammans skapa ett starkt alternativ till bilen.

Utredningen beskriver olika cyklisttyper och deras behov. Den visar också att Kalmar länstrafik har god kapacitet för att transportera cyklar bak på bussar i regiontrafiken. Sommartid bidrar färjan Dessi till en rejäl kapacitetsökning för att transportera cyklar mellan Kalmar och Öland.

Rapport - Cykel och kollektivtrafik i Kalmar län.