Kalmar län – tillväxtmotorer och regionförstoring

I en utredning har tillväxtmotorn Kalmars betydelse för regionen belysts liksom vad som skulle krävas för att minska antalet arbetsmarknadsregioner i länet.

Antalet arbetsmarknader kommer inte kunna förändras i närtid men rapporten ger förslag på en rad åtgärder som kan bidra till vidgade arbetsmarknader och stärka den regionala utvecklingen.

Rapport - Strukturbild Kalmar län.

Bilaga till rapport - Strukturbild Kalmar län.