Kultur för god hälsa

Ett av målen i den regionala utvecklingsstrategin är att erbjuda vård och omsorg med individen i centrum. Det innebär att den regionala kulturen måste vara tillgänglig för alla oavsett förutsättningar.

Kvinna jämför olika trästycken i en verkstad.

Ett värdigt liv med kulturell stimulans ger hälsa, sammanhang, glädje och livslust till både personal, patienter och omsorgstagare. Hälsa och kultur omfattar även kunskap och insikt om värdet av miljöer som främjar hälsa för personal, patienter, boende och besökare.

Konstnärliga gestaltningar i offentliga miljöer där vi dagligen vistas påverkar bilden av vårt samhälle. Konsten speglar historiska och kulturella dimensioner och bygger broar mellan människor med olika kulturella bakgrunder.

I den regionala kulturplan är hälsa och kultur ett prioriterat område med ambitionen att Region Kalmar län driver, samordnar och utvecklar hälso- och kulturfrågor samt att alla kommuner definierar en kulturgaranti för boende i omsorgen.

Kontakt