Cirkulär ekonomi

En satsning som stöttar näringsliv och offentlig verksamhet i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi.

Dekorativ bild föreställande en kretsloppssymbol mot bakgrund av ett böljande vetefält.

Att ställa om till en cirkulär ekonomi innebär mycket utvecklingspotential för företag och den offentliga sektorn. Affärsmodeller, tjänster och leverantörskedjor kan se annorlunda ut än vi är vana vid när vi ställer om till en cirkulär ekonomi. Dock är effekterna för lönsamhet, framtida utvecklingsmöjligheter samt miljö- och klimatpåverkan stora. Här finns verktyg, stöd och hjälp för dig som vill göra en omställning till cirkulär ekonomi.

Kortfilm om cirkulär ekonomi i Kronobergs och Kalmar län

En cirkulär ekonomi syftar på att förlänga livslängden av produkter och material och allt material anses som en värdefull resurs. Avfall ska helst inte uppstå: Istället behålls resurserna i samhällets kretslopp eller så återförs de till naturens kretslopp på ett hållbart sätt. Nya samarbeten kommer att generera nya affärsmodeller med cirkulära materialflöden.

Region Kalmar län påbörjade sitt arbete med cirkulär ekonomi genom samverkan med Region Kronoberg, Linnéuniversitetet, Energikontor sydost och Sustainable Småland:

Film om hur några företagare i Kronobergs och Kalmar län ser på omställningen till cirkulär ekonomi

Två modeller för att underlätta omställningen

Här hittar du två modeller som underlättar ditt arbete med att ställa om din verksamhet till en cirkulär ekonomi – "Den cirkulära resan" och "Cirkulär Business Model Canvas":

Den cirkulära resan

Den cirkulära resan är utformad för organisationer av alla storlekar och inriktningar som vill påbörja eller fortsätta sin hållbarhetsresa. Verktyget är framtaget av Linnéuniversitetet inom Cirkulära Kronoberg och Kalmar län.

Verktyget Den cirkulära resan

Cirkulär Business Model Canvas

Cirkulär Business Model Canvas är ett digitalt verktyg som hjälper användaren att tänka cirkulärt och utveckla cirkulära affärsmodeller. 

Läs mer och testa verktyget på Tillväxtverkets hemsida.

Kartläggning av industriell symbios

Som ett led i arbetet med cirkulär ekonomi genomförde konsultföretaget Coest på uppdrag av satsningen Cirkulära Kronoberg och Kalmar län med Region Kronoberg våren 2020 en kartläggning:

Kartläggning - Industriell symbios med fokus på vatten_2020.pdf

Tre goda exempel

Det finns många exempel på företag som anammat den cirkulära ekonomin med stor framgång, här hittar du tre av dem:

Kalundborg Symbiosis

Sotenäs symbioscenter

Händelö Eco-Industrial Park

Kontakt