Skog och trä

Vi är en del av samarbetet Smålands skogs- och trästrategier, som jobbar för att utveckla den skogliga näringen, träindustriella företag och skogens värden.

En stor hög fällda träd.

Tillsammans med 13 andra organisationer i Småland har vi tagit fram en gemensam vision, strategi och handlingsplan för vårt arbete.

Kontakt