Rural mobility

Region Kalmar län har blivit beviljade ett Interreg Europeprojekt – Rural mobility –  som kommer löpa under 3+1 år. Projektet fokuserar på mobilitet i landsbygdsområden kopplat till digitalisering.

En kvinna stiger på en buss, två ungdomar står vid ett cykelställ

Hållbar mobilitet handlar om att möjliggöra förflyttning av människor och gods på sätt som är effektiva, hälsosamma och klimatneutrala samt tillgängliga för alla.

Spännande utmaningar i projektet är att titta på möjligheten att hitta innovativa lösningar som kan innefatta flera olika aktörer, transportslag och digitaliseringslösningar.

Projektet består av sju partners:

  • Region Kalmar län
  • Province of Overijssel (Nederländerna)
  • Metropolitan Transport authority of Barcelona (Spanien)
  • Viimsi Municipality (Estland)
  • Municipality Hoce-Slivnica (Slovenien)
  • Transportes Metropolitanos de Lisboa (Portugal)
  • Office for Regional Development Leine-Weser region (Tyskland)

I Kalmar län ser vi samma utmaningar som i andra delar av Europa med glest befolkade områden som kollektivtrafiken har utmaningar att försörja. Dessa områden har ofta hög dominans av bilen. Här är det viktigt att arbeta med mobilitetsfrågan så att den bidrar till att minska de socioekonomiska ojämlikheter, klimatpåverkan och samhällets kommande utmaningar.

I projektet ligger fokus dels på utvecklingen av policydokument som hanterar mobilitetsfrågorna dels på erfarenhetsutbyte. Projektet innebär att vi får ett erfarenhetsutbyte med andra länder i mobilitetsfrågan på landsbygden genom att hitta nya innovativa lösningar på hur vi kan förbättra rörligheten på landsbygden och genom att utveckla policys kring hur vi ska ta oss an frågan.

I Region Kalmar län kommer vi arbeta med att ta fram en trafikstrategi där mobilitetsfrågorna behandlas.

Relaterad information

Projektet Rural Mobility – Interreg Europe

Kontakt

Logotyp för Interreg Europe