Dokument, bilagor och intyg

Här kan du hitta ett antal dokument, bilagor och intyg för ansökningar om företagsstöd eller begäran om utbetalning.

Ni ska laddar upp dessa bilagor samtidigt som ansökan görs via www.minansokan.se. Men om ni har gjort ansökan och behöver komplettera den kan ni mejla bilagorna till kontaktpersonen nedan.

Kontakt