Gemensam prioritering av järnvägsåtgärder

I en gemensam skrivelse till Trafikverket prioriterar Region Kalmar län och Region Östergötland vilka åtgärder som bör ske på Stångådals- och Tjustbanorna.

  • Publicerad: 25 aug 2023 09:21

I juni förra året när regeringen fastställde planen för transportinfrastrukturen 2022-2033 fick Trafikverket i uppdrag att utreda de två banornas betydelse för den regionala utvecklingen. Målet är att åtgärder ska kunna övervägas i kommande revideringen av planen.

I ett gemensamt inspel gör nu de två regionerna som trafikeras av banorna en prioritering av nödvändiga åtgärder.

Främst pekas på att banorna måste vara robusta och driftsäkra. Att resa på dem ska vara tryggt och pålitligt och resenärerna ska kunna lita på trafiken.

  • Det handlar om trädsäkring – under de senaste fem åren har Kalmar länstrafik vid 250 tillfällen kört på träd. Något som lett till inställda resor och inte minst skador på tågen.
  • De obevakade järnvägsövergångarna måste åtgärdas, vilket innebär att tågen inte behöver tappa tid när de tvingas minska hastigheten.
  • I sammanhanget pekas också på hur väder och vind påverkar trafiken genom lövhalka, solkurvor och översvämningar.

Som en andra prioritering pekas på att restiden måste sänkas. Regionerna gör bedömningen att det framför allt är i norra delen av Kalmar län som investeringar i ny infrastruktur ger störst effekt. Det finns stora avstånd med enkelspår mellan vissa stationer. Speciellt pekas sträckorna Vimmerby-Hultsfred och Vimmerby-Kinda ut där restiden kan krympas för pendlare mellan orterna.

Slutligen pekas på att anslutningen av Stångådalsbanan och Tjustbanan i Linköping är avgörande för trafikens framtida utveckling. Så sent som i måndags träffade också regionpolitiker från Kalmar län infrastrukturministern för att peka på att Trafikverkets förslag till anslutning i Linköping behöver förändras så att banorna går ända fram till den framtida centralstationen i Linköping.

Regionala utvecklingsnämnden godkände på onsdagen för sin del förslaget till skrivelse som nu går vidare till regionstyrelsen för beslut.

Sidan uppdaterad: 25 augusti 2023