Stor satsning på innovation inom näringslivet

Kalmar Science Parks ansökan om medel till projektet Innovation for Transformation tilldelades som högst 4,4 miljoner.

Två kvinnor samtalar.

På regionala utvecklingsnämndens oktobersammanträde godkändes Kalmar Science Parks ansökan. 

Innovation for Transformation syftar till att främja länets näringslivs innovationsgrad, tillväxt, digitalisering och lönsamhet genom att utnyttja kunnandet och de många goda exemplen som finns i Kalmar Science Parks nätverk i Kalmar län.

Totalt satsas 8,8 miljoner kronor på projektet. Förutom Region Kalmar län bidrar Kalmar Science Park med 1 miljon samt Tillväxtverket med 3,4 miljoner kronor.

Läs mer om hur Kalmar Science Park på Region Kalmar läns uppdrag arbetar med regional inkubatorprocess.

Läs mer om Kalmar Science Parks verksamhet på deras hemsida.