Så ökar vi lokalt producerade livsmedel i länets offentliga kök

Under tisdagen samlades flera av länets livsmedelsaktörer för att tillsammans hitta lösningar för att öka andelen lokalt producerade livsmedel i Kalmar läns offentliga kök.

  • Publicerad: 29 maj 2024 09:56

- Det var riktigt lyckat, det kom flera representanter från både stora och mindre verksamheter i livsmedelskedjan. Vi fick alla ny kunskap och knöt viktiga kontakter för vårt fortsatta gemensamma arbete att utveckla vår redan starka livsmedelsnäring i länet, säger Jesper Slöjdare.

Syftet med mötet var att identifiera vilka möjligheter som finns för mer lokalt producerade livsmedel i offentliga kök, genom att identifiera tillgången av lokalt producerade livsmedel samt beskriva de behov som verksamheterna har. Under mötet delades erfarenheter kring hur kostenheter inom regioner och kommuner jobbar med lokal mat i offentliga kök, både i Kalmar län och i övriga landet.

- Vi fick även en dragning om offentlig upphandling och hade bra gruppdiskussioner, bland annat om eventuella hinder för mer lokal mat i offentliga kök och hur dessa hinder skulle kunna överbryggas.

Mötet, som arrangerades som ett samarbete mellan Region Kalmar län och Kalmar kommun, ingår i arbetet med den regionala livsmedelsstrategin.

Mer om Kalmar läns livsmedelsstrategi

Sidan uppdaterad: 29 maj 2024