Stor satsning på länsövergripande internationell marknadsföring

Regionala utvecklingsnämnden tog vid sitt sammanträde i oktober beslut om att tilldela Region Kalmar län ett bidrag på högst 3,5 miljoner kronor för en länsövergripande satsning på internationell marknadsföring av besöksnäringen.

Tysk flagga på en segelbåt vid Linnéuniversitetet.

Besöksnäringen har en mycket stor betydelse för Kalmar län, som näst efter storstäderna är Sveriges största besöksregion under somrarna. Tillväxtpotentialen är emellertid fortfarande stor, inte minst bland besökare som kommer från andra länder.

Främst är det invånare i Tyskland, Danmark och Nederländerna som ska lockas till länet.

Förutom Region Kalmar län bidrar länets kommuner så att det totalt satsas 7 040 000 kronor åren 2024-2025.

Här kan du läsa mer om hur Region Kalmar län arbetar med internationell marknadsföring.