Internationell marknadsföring

Kalmar län har en stor andel nationell turism som är väldigt viktig, men det är internationellt den största tillväxtpotentialen finns. Vi behöver därmed sträcka oss utanför Sveriges gränser för att stärka vår position samt öka antalet gästnätter och omsättning, även utanför högsäsong.

Dekorativ bild.

Arbetet med att marknadsföra besöksnäringen nationellt har respektive destination och kommun ansvar för, medan arbetet med att marknadsföra besöksnäringen i Kalmar län internationellt sker i samverkan mellan Region Kalmar län och kommunernas turismansvariga. Marknadsföringen koncentreras kring olika teman och de fem destinationerna – Vimmerby, Västervik, Glasriket, Öland och Kalmar – som var och en också går in med en högre insats i arbetet.

I första hand koordineras arbetet i ett marknadsråd som består av

  • representanter från de fem destinationerna
  • en representant från länsturismgruppen som representerar länets mindre kommuner
  • en koordinator på Region Kalmar län.

De gemensamma internationella marknadsföringsinsatserna i länet riktas primärt mot marknaderna Tyskland, Danmark och Nederländerna. Region Kalmar län har i uppdrag från länets kommuner och destinationer att ansvara för och samordna insatserna mot de internationella marknaderna.

Våra målgrupper är den globala resenären som är familjer och aktiva personer över 55 år. Mycket av den internationella marknadsföringen genomförs tillsammans med de andra Smålandslänen där vi syns under namnet Småland och Öland. Vi riktar våra marknadsföringsinsatser till webbplatserna visitsmaland.se och oland.se och vill att målgrupperna hittar dessa sidor.

En viktig uppgift för framtida marknadskommunikation är utmaningen att vända siffrorna uppåt och målet 2024 är att de internationella gästnätterna ska vara i nivå med 2019 års siffor.

Kontakt