Miljoner till utveckling av digital infrastruktur

Region Kalmar län beviljar ytterligare finansiering till bredbandsprojekt. Detta som en del av den fortsatta strävan att alla länets invånare ska ha tillgång till snabbt bredband senast 2025.

IT-tekniker arbetar med sladdar.
  • Publicerad: 25 mar 2024 11:05

För två år sedan beviljades 25 bredbandsprojekt finansiering till ett totalbelopp av 48,6 miljoner kronor. Efter att fem av dessa projekt avbrutits, återfördes pengarna, vilket tillsammans med de outnyttjade medlen från 2022 lämnade en pott på 12,6 miljoner kronor. Nu tilldelas Oskarshamns kommun och Västerviks Miljö & Energi, 3,6 miljoner kronor respektive 3,2 miljoner kronor för vidare bredbandsetablering.

Projekten, som ligger i linje med tidigare beslutade satsningar, ska slutrapporteras under 2025. Skulle ett projekt inte slutföras inom tolv månader från beviljandet, kan medlen komma att återföras och utlysas på nytt, tillsammans med de resterande 5,8 miljonerna.

Läs hela beslutet via denna länk.

Sidan uppdaterad: 25 mars 2024