Så ska Kalmar län ta nästa kliv inom e-hälsa

Efter den treåriga projekttiden drivs nu eHealth av Region Kalmar län och Linnéuniversitetet i nära samarbete med länets kommuner och näringsliv. Visionen är att Kalmar län ska bli ett ännu tydligare centrum för e-hälsans utveckling, nationellt såväl som internationellt.

  • Publicerad: 28 okt 2022 09:03
  • Uppdaterad: 15 nov 2022 15:15

Konferensen ”eHealth Arena Summary 2019-22” summerade nyligen e-hälsosatsningens tre år första år, där Helena Nilsson, Region Kalmar län och Ann-Charlotte Larsson, Linnéuniversitet berättade om nästa fas i satsningen: 

– eHealth Arena är en del i en större satsning som regionen gör på e-hälsa tillsammans med Linnéuniversitet, där partnerna avsätter totalt 400 miljoner under en tioårsperiod. Syftet är att bidra till utveckling och innovation inom såväl hälso- och sjukvården som i näringslivet, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör i Region Kalmar län.

I början av oktober tillträdde eHealth Arenas nya verksamhetsledare Lina Waern. I slutet av november flyttar arenan till nya lokaler på Linnéuniversitetet i Kalmar. Även showroomet för e-hälsa i hemmet kommer att flyttas med och utökas för att kunna visa ännu fler lösningar.

Relaterad information

Mer om e-hälsa och innovation

Lina Waern ny verksamhetsledare för eHealth Arena - eHealth Arena

Showroom e-hälsa - eHealth Arena

eHealth Arena

Sidan uppdaterad: 15 november 2022