E-hälsa

Vi jobbar med e-hälsa bland annat genom testbäddar och genom näringslivsutveckling. Samarbetet eHealth Arena är en viktig del i vårt innovationsstödjande och näringslivsutvecklande arbete.

Stor satsning på e-hälsa

Regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou, regiondirektör Ingeborg Eriksson, rektor Peter Aronsson och universitetsstyrelsens ordförande Kerstin Hermansson undertecknar avsiktsförklaringen.
Regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou, regiondirektör Ingeborg Eriksson, rektor Peter Aronsson och universitetsstyrelsens ordförande Kerstin Hermansson undertecknar avsiktsförklaringen.

Region Kalmar län och Linnéuniversitetet ska satsa 400 miljoner kronor inom e-hälsoområdet under en tioårsperiod.

Tanken är att få nationellt och internationellt genomslag genom att stärka universitetet inom flera områden när det gäller e-hälsa och att öka förutsättningarna för högkvalitativ vård inom både stad och landsbygd. Ambitionen är även att utveckla samverkan med näringslivet och verka för regional tillväxt.

Läs mer: 400 miljoner kronor ska satsas på e-hälsa

Dessutom är Kalmar län nu med i en ny internationell e-hälsosatsning. Genom det nationella samarbetet Health Data Sweden, där eHealth Arena och Linnéuniversitetet ingår, har Kalmar län en viktig roll i denna nya EU-satsning på digitala innovationshubbar.

Läs mer: Kalmar län i internationell e-hälsosatsning

Söker du en testbädd

Har du en innovation och söker en testmiljö inom e-hälsa? Testbädd e-hälsa inom Region Kalmar län vänder sig till företag, universitet, ideella organisationer eller andra aktörer regionalt, nationellt och internationellt.

Våra testbäddar inom hälso- och sjukvård, psykiatri och tandvård ger möjlighet att utveckla nya produkter/tjänster och arbetssätt inom e-hälsa. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.

Genom testbädden kan nya produkter och arbetssätt utvecklas där behov och nytta möts för att tillgodose vårdens samt invånarens behov samt även frigöra resurser för den nära vården.

Vad är en testbädd?

Testbädden kan till exempel vara en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar. Vår testbädd är avgränsad till produkter och tjänster inom e-hälsa som används på ett nytt sätt och/eller som ännu inte är marknadsintroducerade.

Testbädden förläggs i lämplig verksamhet inom hälso- och sjukvård, psykiatri och tandvård med intresse för produkten eller tjänsten. Det kan till exempel vara i en fokusgrupp, verklig miljö eller i en verklighetsnära simulerad miljö.

Produkten/tjänsten kan svara upp mot:

  • behov utifrån vår verksamhet och/eller våra invånare
  • olika samhällsutmaningar
  • ha en potential att nå marknaden eller vara del i forskningsprojekt

Testen ska uppfylla de behov som regionen kan identifiera och verksamheten ska ha resurser att kunna erbjuda ett test.

Vad är Testbädd e-hälsa?

Innovationsslussen har utökats med en testbäddsorganisation inriktat mot e-hälsa inom hälso- och sjukvård, psykiatri samt tandvård. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.

Testbädden är avgränsad till produkter och tjänster inom e-hälsa som används på ett nytt sätt och/eller som ännu inte är marknadsintroducerade.

Vem kan testa?

Testbädd e-hälsa inom Region Kalmar län vänder sig till företag, universitet, ideella organisationer eller andra aktörer regionalt, nationellt och internationellt.

Testbädden är avgränsad till produkter och tjänster inom e-hälsa som används på ett nytt sätt och/eller som ännu inte är marknadsintroducerade.

Testbädden ska uppfylla de behov som regionen kan identifiera och verksamheten ska ha resurser att kunna erbjuda ett test.

Fyll i ansökningsformuläret för testbädd e-hälsa och skicka till Lollo Olausson, se mejladress nedan.

Ansökningsformulär för testbädd e-hälsa (doc)

Kontakt, Testbädden

eHealth Arena

eHealth Arena är en gemensam arena för näringsliv, vård och omsorg, akademi och allmänhet. Vi arbetar i samverkan för att bidra till ett ökat användande av e-hälsotjänster, ökad näringslivstillväxt inom e-hälsoområdet samt ökad effektivitet inom vård och omsorg.

eHealth Arena är en långsiktig satsning initierad av Region Kalmar län med Linnéuniversitetet och länets kommuner som samverkansparter. Ambitionen är att arenan ska utvecklas till ett kunskapscenter och kluster inom e-hälsa, där aktörer möts för att utbyta kunskap och idéer och utveckla tjänster, metoder och produkter. Visionen är att Kalmar län ska bli ett centrum för e-hälsans utveckling, såväl nationellt som internationellt.

Tillsammans skapar vi näringslivstillväxt och bidrar till att e-hälsa blir till verklig nytta för såväl allmänhet som användare inom vård och omsorg.

Kontakt, eHealth Arena

Sidan uppdaterad: 8 juni 2022