E-hälsolänet – ett centrum för utveckling inom e-hälsa

Kalmar län har ett gynnsamt samarbetsklimat där både människor och företag växer. Det har hjälpt oss att bli ett centrum för utveckling inom e-hälsa. Många kallar oss för e-hälsolänet eller e-hälsoregionen.

En person använder en ehälsotjänst

Vi har byggt upp en gemensam kunskap och stark samverkan inom e-hälsa tack vare över 20 års långsiktigt och strategiskt arbete. Vi har korta beslutsvägar och bra dialoger som skapar tillit och förtroende mellan aktörer och organisationer på olika nivåer. Detta ger bra förutsättningar för en ständig utveckling av e-hälsa.

Film om e-hälsolänet

Använd gärna vår nya e-hälsofilm som berättar hur Kalmar län har vuxit fram till ett centrum för utveckling av e-hälsa.

Film som beskriver varför Kalmar län har vuxit fram till ett centrum för utveckling inom e-hälsa.

Testbädd inom e-hälsa

Region Kalmar län driver en testbäddssatsning som vänder sig till företag, universitet, ideella organisationer och andra aktörer, både nationellt och internationellt, som behöver testa och utveckla produkter och tjänster inom e-hälsa.

Testbädd inom hälso- och sjukvård, psykiatri och tandvård ger möjlighet att utveckla nya produkter, tjänster och arbetssätt inom e-hälsa. Projekten ska röra antingen en innovation eller en produkt som används på ett nytt sätt och/eller ännu inte är marknadsintroducerade. Testen ska också uppfylla de behov som regionen kan identifiera och verksamheten ska ha resurser att kunna erbjuda ett test.

Genom testbädden kan nya produkter och arbetssätt utvecklas där behov och nytta möts för att tillgodose vårdens och invånarens behov samt även frigöra resurser för den nära vården. Testbädden förläggs i lämplig verksamhet inom hälso- och sjukvård, psykiatri och tandvård med intresse för produkten eller tjänsten. Det kan till exempel vara i en fokusgrupp, verklig miljö eller i en verklighetsnära simulerad miljö.

Produkten/tjänsten kan svara upp mot:

  • behov utifrån vår verksamhet och/eller våra invånare
  • olika samhällsutmaningar
  • ha en potential att nå marknaden eller vara del i forskningsprojekt.

Sök testbädd

Vill du söka en testbädd för en e-hälsoprodukt kan du fylla i formuläret nedan så kontaktar vi dig. 

Fält markerade med asterix (*) är obligatoriska.

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Personuppgifter är den information som du lämnar till oss via formulär på webbplatsen som namn, adress och e-post. De uppgifter som du lämnar till oss här via webbplatsen använder vi för att ge dig en bra service och kunna erbjuda välfungerande, effektiva och enkla tjänster.

Kontakt, testbädd

eHealth Arena

eHealth Arena är en satsning på e-hälsa, som drivs Region Kalmar län i nära samverkan med Linnéuniversitetet och Kalmar Science Park, samt länets kommuner och näringsliv. Det är en gemensam arena för näringsliv, vård och omsorg, akademi och allmänhet. eHealth Arena arbetar i samverkan för att bidra till ett ökat användande av e-hälsotjänster inom hälsa, vård och omsorg samt en ökad näringslivstillväxt.

Tillsammans med flera olika aktörer ger eHealth Arena råd och stöd till företagare och entreprenörer inom e-hälsa i Kalmar län, både vad gäller att starta och utveckla sitt företag eller sin idé.

Läs mer på eHealth Arenas webbplats

Kontakt, eHealth Arena

Health Data Sweden (HDS)

eHealth Arena och Linnéuniversitetet är två av 18 parter i projektet Health Data Sweden. Projektet är en så kallad europeisk digital innovationshubb (EDIH). Syftet är att erbjuda kostnadsfria tjänster för att öka den digitala omställningen hos små och medelstora företag och offentlig sektor, bland annat med hjälp av AI, cybersäkerhet och högpresterande datorer. Fokus ligger på digital hälsa och hälsodata i synnerhet.

Förhoppningen är att Health Data Sweden ska bidra med att locka forskare och entreprenörer till Kalmar län och det kan i sin tur leda till nya jobb och vara ett stöd i digitaliseringen inom nära vård och omsorg i länet.

Linnéuniversitetet bidrar med sin långa erfarenhet av utbildning och tvärvetenskaplig forskning och eHealth Arena bidrar med expertis i att hjälpa företag att hitta finansiering och investerare.

Läs mer om projektets mål, parter och tjänsteutbud på Health Data Swedens webbplats: healthdatasweden.eu

Kontakt, HDS

Samverkan med Linnéuniversitetet

Region Kalmar län och Linnéuniversitetet skrev under 2022 under en avsiktsförklaring för att göra en mångmiljonsatsning inom e-hälsa under en tioårsperiod. Tanken är att få nationellt och internationellt genomslag genom att stärka universitetet, öka förutsättningarna för högkvalitativ vård samt utveckla samverkan med näringslivet och verka för regional tillväxt.

Läs pressmeddelande på Linnéuniversitetets webbplats

Läs om Linnéuniversitets arbete med ehälsa på lnu.se

Presentera e-hälsolänet

Det finns presentationer som är fria att använda, både på svenska och engelska, för dig som jobbar med e-hälsofrågor och vill berätta det unika med Kalmar län och hur vi har vuxit fram till ett e-hälsolän:

Presentation om e-hälsolänet (på svenska)

In English

Presentation about the eHealth County (in English)

A film that describes how Kalmar County became a center for ehealth development.