Alla barns bibliotek

Biblioteksutveckling har tagit fram ett inspirationsmaterial om barnrättsarbete på folkbibliotek. Det bygger på samlade erfarenheter från projektet "Alla barns bibliotek" i Mörbylånga kommun.

Inspirationsmaterial om barnrätt

Inspirationsmaterialet tar bland annat upp arbetet med att förbättra tillgängligheten för barn och vuxna i barns närhet. Det gäller både tillgängligheten i folkbibliotekens verksamhet och i det fysiska rummet.

Materialet består av en digital skrift och två filmer. Första filmen kopplar an till tema 3 i materialet och visar delar av en barnrättspromenad på Färjestadens bibliotek. Filmen är inspelad innan några större förändringar gjorts i rummet för att förbättra tillgängligheten. I filmen finns det även med bilder efter en renovering av barnavdelningen på Degerhamns bibliotek. Den andra filmen kopplar an till tema 4 i materialet. Filmen visar delar av barnets användarresa vid en sagostund på Färjestadens bibliotek. I filmen ges några exempel på hur tillgängligheten kan förbättras under barnets användarresa.

Kontakt