Alla barns bibliotek

Biblioteksutveckling har tagit fram ett inspirationsmaterial om barnrättsarbete på folkbibliotek. Det bygger på samlade erfarenheter från projektet "Alla barns bibliotek" i Mörbylånga kommun. Med utgångspunkt i materialet kommer Biblioteksutveckling även bjuda in till en lärandecirkel om barnrätt.

Inspirationsmaterial om barnrätt

Inspirationsmaterialet tar bland annat upp arbetet med att förbättra tillgängligheten för barn och vuxna i barns närhet. Det gäller både tillgängligheten i folkbibliotekens verksamhet och i det fysiska rummet.

Materialet består av en digital skrift och två filmer. Första filmen kopplar an till tema 3 i materialet och visar delar av en barnrättspromenad på Färjestadens bibliotek. Filmen är inspelad innan några större förändringar gjorts i rummet för att förbättra tillgängligheten. I filmen finns det även med bilder efter en renovering av barnavdelningen på Degerhamns bibliotek. Den andra filmen kopplar an till tema 4 i materialet. Filmen visar delar av barnets användarresa vid en sagostund på Färjestadens bibliotek. I filmen ges några exempel på hur tillgängligheten kan förbättras under barnets användarresa.

Lärandecirkel om barnrätt

Med utgångspunkt i "Alla barns bibliotek"-materialet kommer Biblioteksutveckling bjuda in till en lärandecirkel om barnrätt. Syftet med lärandecirkeln är att skapa tillfällen för folkbibliotekspersonal att utbyta erfarenheter och kunskap kring barnrättsarbetet på det egna folkbiblioteket. Lärandecirkeln planeras starta till våren 2023.

Kontakt

Sidan uppdaterad: 8 juni 2022