Hållplatshandboken

Hållplatsen är den plats där vi på Kalmar länstrafik först möter våra resenärer. Vi vill att det ska vara en positiv upplevelse! I hållplatshandboken finns målbilder för hållplatsers utformning och utrustning baserat på hur många som dagligen reser från hållplatsen

Tre personer väntar på bussen i en busskur.

I Kalmar län finns närmare 2000 hållplatser (4000 hållplatslägen) som fortlöpande underhålls och utvecklas med avseende på trygghet, säkerhet och service.

Hållplatsboken har nu fått sin plats på webben för att göra det enklare både för Kalmar länstrafiks personal, väghållare och resenärer att få information om vilka målsättningar och riktlinjer som finns för länets hållplatser.

Målbilder för olika hållplatsklasser beskriver hur vi på Kalmar länstrafik vill att länets hållplatser ska se ut. Målbilderna grundar sig på en hållplatsklassificering som tagits fram i dialog med Trafikverket och länets kommuner. Det är också i nära samverkan med Trafikverket och länets kommuner som vi kan närma oss målbilderna.

"Vi ska bli Sveriges mest uppskattade kollektivtrafik!"

Hållplatshandboken på webben ersätter Hållplatshandbok 2014-03-20 och Bättre och säkrare bytespunkter i kollektivtrafiken 2016-12-16.

Hållplatshandboken