Kulturen och näringslivet

Ett av de prioriterade målen i den regionala kulturplanen är att Region Kalmar län ska arbeta tvärpolitiskt med näring, kultur och besöksnäring vid utveckling av kulturella kreativa företag.

Dansande publik vid en konsert.

Kulturorganisationerna ska samarbeta med och stödja yrkesverksamma inom kulturområdena med fortbildning och utvecklingsinsatser. De ska även kunna förmedla uppdrag inom respektive konstområde. Detta ställer krav på stödstrukturer från samhället motsvarande dem som finns för traditionella näringar, inkubatorsverksamhet och nätverk. De traditionella näringarna har etablerade stödformer som inte alltid är användbara för nya verksamheter. Det ställer krav på förnyelse även inom stödsystemen. Konst- och kulturorganisationerna är till hjälp med kunskaper och nätverk inom yrket till konstnärligt verksamma.

Kontakt