Regionalt investeringsstöd för investeringar över 25 mkr.

Regionalt investeringsstöd är ett stöd för större investeringar, över 25 miljoner kronor, i materiella tillgångar som byggnationer, maskiner och inventarier.

Vem kan söka stödet?

En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling.

Stödet kan i Kalmar län endast lämnas i stödområde 3, det vill säga i kommunerna Högsby, Emmaboda, Torsås, Hultsfred, Oskarshamn och Västervik.

Detta stöd hanteras av Tillväxtverket. Före en ansökan bör du kontakta Tillväxtverket, se nedan, för mer information.

Läs mer om det regionala investeringsstödet på Tillväxtverkets hemsida.

Kontakt