Regionalt investeringsstöd för investeringar över 25 mkr.

Regionalt investeringsstöd är ett stöd för större investeringar, över 25 miljoner kronor, i materiella tillgångar som byggnationer, maskiner och inventarier.

Solnedgång över Ölandsbron

Under perioden 15 december 2023 – 8 januari 2024 kommer ansökan för samtliga stöd att vara stängd. Under denna period kommer inga ansökningar att kunna skickas in och inga beslut om stöd eller utbetalningar kommer att fattas.

Ansökan om servicebidrag för kommersiell service kommer att vara stängd från den 13 december 2023 och planeras att öppna igen i februari 2024 (på grund av systembyte).

Vem kan söka stödet?

En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling.

Stödet kan i Kalmar län endast lämnas i stödområde 3, det vill säga i kommunerna Högsby, Emmaboda, Torsås, Hultsfred, Oskarshamn och Västervik.

Detta stöd hanteras av Tillväxtverket. Före en ansökan bör du kontakta Tillväxtverket, se nedan, för mer information.

Läs mer om det regionala investeringsstödet på Tillväxtverkets hemsida.

Kontakt