Vad tycker invånarna om turismen i Kalmar län?

Sommartid är Kalmar län, näst efter de tre storstadsregionerna, landets största besöksregion. Tillsammans med kommuner, destinationer och aktörer arbetar Region Kalmar län med att utveckla besöksnäringen på ett hållbart och långsiktigt sätt.

  • Publicerad: 26 apr 2023 08:27

Förra året antogs en regional besöksnäringsstrategi med visionen att bli en året-runt-destination år 2030. I strategin är ett av tre mål att öka engagemanget i besöksnäringen hos befolkningen. Därför har Region Kalmar län i denna vecka gått ut med en undersökning för att få en bättre bild av hur invånarna ser på turism i sin kommun och i Kalmar län.

- Invånarna i Kalmar län är sedan länge vana vid att möta besökare. Deras värdskap och ambassadörskap är en av våra största tillgångar. Det är också värdefullt att öka förståelsen för besökarens betydelse för platsens attraktivitet och verka för att bofasta ser och engagerar sig i besöksnäringen, säger Karin Ekebjär, samordnare för besöksnäringen i Kalmar län.

Undersökningen görs för första gången i år och kommer att återkomma vart tredje år. Den skickas ut till ett strategiskt urval av personer i länet.

- Utifrån svaren i enkäten ska vi förbättra länets utvecklingsstrategier med koppling till besöksnäring, så vi hoppas att många vill vara med och påverka. Målet är att göra vårt län mer attraktivt för såväl invånare som besökare, säger Karin Ekebjär.

Sidan uppdaterad: 26 april 2023