Besöksnäringsstrategi 2022-2030

Arbetet med att hållbart utveckla besöksnäringen sker i samverkan mellan Region Kalmar län och länets kommuner.

Dekorativ bild på Garpens fyr i Torsås kommun.
Logotyp för Europeiska unionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden

Vår vision är att vi år 2030 ska vara en året-runt-destination och en attraktiv plats för besökare, företag och invånare tolv månader om året. För att nå visionen har vi enats kring ett antal långsiktiga, konkreta, realistiska och mätbara huvudmål.

Mål 1 – Ökat antal besökare september till maj

Målsättningen mot 2030 är att:

  • öka antalet besökare under perioden september-maj, en tid då nästan hela länet idag har mycket få besökare.
  • öka antalet besökare på de platser som ännu inte lyckats etablera sig, men som har förutsättningar.
  • genomföra ökningen med hänsyn till miljö och människor.

Mål 2 – Ökad lönsamhet för företagen

År 2030 har vi starka företagare i toppklass och ses som ett attraktivt län för nya etableringar och entreprenörer.

  • Detta uppnår vi genom att öka lönsamheten och stärka konkurrenskraften hos våra företag.
  • Det bidrar till att skapa en effektspridning året runt av strategiska satsningar.

Mål 3 – Ökat engagemang i besöksnäringen hos befolkningen

År 2030 är invånarna stolta ambassadörer för en levande besöksnäring.

  • Besöksnäringen ska verka för både besökare och invånare.
  • Invånarna i Kalmar län är sedan länge vana vid att möta besökare. Deras värdskap och ambassadörskap är en av våra största tillgångar.
  • Det är värdefullt att öka förståelsen för besökarens betydelse för platsens attraktivitet och verka för att bofasta ser och engagerar sig i besöksnäringen.

Kontakt