EU tilldelar Småland och öarna 558 miljoner kronor

Den 30 november godkände EU-kommissionen Småland och Öarnas program för ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden). ERUF-programmet är ett av regionernas starkaste finansiella verktyg för att främja den regionala utvecklingen. Den nya programbudgeten är på 558 miljoner kronor.

EU-flaggor i Bryssel framför EU-parlamentet.

I programområdet Småland och Öarna ingår Kronoberg, Gotland, Jönköpings och Kalmar län. Det är regionerna i respektive län som gemensamt har arbetat fram det nya programmet. 

I den nya perioden kan projekt få finansiellt stöd med upp till 40 procent för att stärka det regionala näringslivets konkurrens- och innovationskraft och främja den gröna omställningen. Enligt det nya programmet ska projekten ha aktiviteter för att stärka näringslivet inom följande områden:

  • Tillämpad forskning & innovation
  • Digitalisering
  • Ökad konkurrenskraft i näringslivet
  • Kompetensförsörjning
  • Miljö & Klimat

Sökande aktörer kan vara olika typer av organisationer, som känner målgruppen väl och kan arbeta långsiktigt för ett mer innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv i regionen.

Aktuella utlysningar

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för programmet och har flera utlysningar som väntas öppna 2023. Har du en projektidé? Kontakta oss för att stämma av relevansen och få hjälp med hur du kan utveckla ett projekt. Kontaktuppgifter till oss hittar du längst ner på sidan.

Klicka här för att läsa mer om Småland och Öarnas program för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Bakgrund

Regionalfondsprogrammet Småland och Öarna är ett av nio regionala program och utgör en del av den europeiska sammanhållningspolitiken. Dess syfte är att bidra till omställningen till en hållbar regional utveckling genom att stödja den regionala utvecklingskraften, näringslivets konkurrenskraft och sysselsättning.

Kontakt