Euroregion Baltic

Euroregion Baltic (ERB) är en politisk plattform för att utveckla det regionala samarbetet i sydöstra Östersjöområdet.

Dekorativ bild föreställande en flod som mynnar ut i Östersjön..

Organisationen är idag projektledare, projektpartner, associerad partner eller plattform i ett flertal internationella samverkansprojekt. Det operativa arbetet sker i olika arbetsgrupper. Det finns till exempel en arbetsgrupp för vattenfrågor som leds av Region Kalmar län.

ERB 2030 Agenda, som utgör organisationens långsiktiga vision pekar ut tre fokusområden:

  • lobbyaktiviteter
  • strategiska insatser
  • utbyten

Medlemmar och ordförandeskap

Medlemsregioner är förutom Region Kalmar län: Region Blekinge, Region Kronoberg, Bornholms regionkommun, Region Pommern, Region Warmia-Mazurien, Klaipedaregionen och Kommunförbundet för polska kommuner i ERB-regionen.

Ordförandeskapet växlar och nästa gång Region Kalmar län är ordföranderegion är år 2028.

ERB har en styrelse som träffas minst tre gånger per år och vid sidan av styrelsen en "youth board" med ansvar att föra fram ungdomars perspektiv och driva ungdomsfrågor.

Kontakt