Folkhögskolor

Region Kalmar läns fyra folkhögskolor är en del av länets kompetensförsörjning och spelar en stor roll för folkbildning och integration men även som utbildningsaktör för det professionella kulturlivet.

Tre unga kvinnliga deltagare på Högalids folkhögskola pratar vid en trappa.

Genom en bredd av utbildningar bidrar folkhögskolorna till att motivera till vidare studier och få fler personer till arbete. Folkhögskolorna har en viktig roll i arbetet med Agenda 2030 för att bidra till social och miljömässig hållbarhet. Folkhögskolorna samarbetar med myndigheter, organisationer och branscher för att skapa utbildningar som matchar nationella och regionala behov på både kort och lång sikt.

Behovet av kompletterande utbildning är stort i regionen. Folkhögskolorna genomför en bredd av allmänna behörighetsgivande kurser likväl som utbildningar som kortar vägen till arbete, bland annat inom bristyrken och inom ramen för yrkeshögskolan. Kurser och utbildningar ska också bidra till att alla studerande ska möta kultur och själva utveckla sin kreativa förmåga. Uppdragsutbildningar planeras och genomförs i nära samverkan med Region Kalmar län. Distansutbildning är ytterligare en del i det samlade utbudet.

Kontakt