Regional kulturplan för Kalmar län

Kulturplanens syfte är att utveckla kulturlivet och se till att alla länsinvånare har rätt och praktiska förutsättningar att delta i och ta del av kultur i hela länet.

Dekorativ bild föreställande en kvinna som arbetar vid en vävstol.

En regional kulturplan ska, enligt kultursamverkansmodellen, beskriva inriktningen för den regionala kulturverksamheten och arbetas fram i dialog med kommuner, civilsamhälle och kulturskapare i länet.

Läs mer om kultursamverksansmodellen – Kulturrådet

Övergripande mål 

Övergripande mål i Kalmar läns kulturplan:

 • Kultur i hela länet - Det ska vara möjligt att ta del av professionell kultur oavsett var i länet man bor.
 • Kultur till barn och unga - Barn och unga ska få ta del av offentlig kultur inom skolan, biblioteken, musik- och kulturskolor och föreningar.
 • Jämställd, jämlik och tillgänglig kultur - Våra regionala kulturverksamheter medverka till ett jämställt och jämlikt och tillgängligt samhälle och för en socialt hållbar utveckling.
 • Kreativt klimat för kulturskapare - Det ska finnas goda förutsättningar för kulturskapare att utbilda sig, etablera sig och verka inom kulturområdet.

Genom kultursamverkansmodellen finansierar Region Kalmar län och staten gemensamt regional kulturverksamheter. 

Med de nationella kulturpolitiska målen och kulturplanen som grund stödjer Region Kalmar län den regionala kulturen inom:

 • professionell teater-, dans- och musikverksamhet
 • museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
 • biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
 • professionell bild- och formverksamhet
 • regional enskild arkivverksamhet
 • filmkulturell verksamhet
 • främjande av hemslöjd.

Relaterad information

Kultur att växa i - Kulturplan för Kalmar län 2023-2024

Kontakt