Kust och skärgård

I den regionala utvecklingsstrategin omnämns skärgården i Kalmar län som en unik naturmiljö och som ett starkt besöksmål, men det är också en plats där människor lever, bor och verkar.

En skärgårdshamn med båtar

För fortsatt god utveckling av landsbygden är det viktigt att det finns tillgång till god samhällsservice, digital uppkoppling och stärkta kommunikationer mellan land och stad.

Skärgården i norra Kalmar län utgör, tillsammans med Östergötland, ett av Sveriges mest örika skärgårdsområden med en orördhet som gör den exklusiv i ett nationellt perspektiv. Samtidigt är det ett landsbygdsområde med stort tryck på fritidsboende parallellt med en befolkningsminskning vilket ger speciella förhållanden.

Skärgårdsrådet

Region Kalmar län är aktiva i Skärgårdsrådet som arbetar för en levande och hållbar kust och skärgård i norra Kalmar län. Rådet är ett forum för ömsesidig information mellan skärgårdskommunerna i Småland och Östergötland. Skärgårdsrådet har möten två gånger per år och det finns ett roterande värdskap mellan Region Östergötland och Region Kalmar län. En gång vartannat år anordnas ett Skärgårdsting där alla som har intresse av skärgårdsfrågor är välkomna att delta.

Rådet består av

  • företrädare från näringsliv och skärgårdsbefolkning
  • kommunerna Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Västervik, Oskarshamn och Mönsterås
  • Region Östergötland
  • Region Kalmar län
  • Länsstyrelsen i Östergötlands län
  • Länsstyrelsen i Kalmar län.

Från Region Kalmar län deltar vanligtvis landsbygdsutvecklaren och ett regionråd.

Skärgårdsrådets arbetsgrupp består av tjänstepersoner från de regioner och kommuner som ingår i rådet.

Gemensamt utvecklingsprogram

Organisationerna bakom skärgårdsrådet har tagit fram ett gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och norra Småland. Här ges en samlad bild över områdets förutsättningar och utmaningar som ligger till grund för framtida planering och insatser i kust- och skärgårdsområdet.

Det långsiktiga målet för programmet är "en kust och skärgård som genom sina unika värden är attraktiv för boende, verksamheter och rekreation. Kust och skärgård är en attraktiv del av regionen och den ska vara tillgänglig för alla.”

Gemensamt utvecklingsprogram kust och skärgård 2030

Programmet revideras under 2023.

Stöd till nyinvesteringar för skärgårdsföretag

Företag som är beläget på ö utan fast landförbindelse eller kör båt i turisttrafik har möjlighet att ansöka om särskilt stöd för investering.

Läs mer om stöd till nyinvesteringar för skärgårdsföretag

Kontakt