Biogas Kalmar län

Här kan du läsa delar av det som händer i länet inom biogasområdet.

Buss som drivs med biogas

Bakgrund

Kalmar län har sedan 2006 haft som mål att år 2030 vara en fossilbränslefri region. Sedan dess har biogas varit en viktig del i det regionala utvecklingsarbetet.

Du kan läsa mer om biogasens historia i Kalmar län och dess eldsjälar i "Biogasresan i Kalmar län" som publicerades i samband med biogaskonferensen Biogas 2021 - Guldruschen.

Länets biogasstrategi prioriterar biogas som drivmedel, vilket också framgår av resan fram till idag. Utvecklingen inom transportsektorn går dock snabbt. Det innebär att biogasen får fler användningsområden, till exempel i tunga fordon och sjöfart, inom industrin eller omvandlad till vätgas.

Alla hållbara transportslag kommer att behövas. Dock bör man komma ihåg att biogas och exempelvis el inte alltid är utbytbara enheter. Biogas är en del i en cirkulär ekonomi, med positiva värden inom områden som resursnyttjande, klimatpåverkan, energiproduktion, näringsflöden, självförsörjning, säkerhet, lönsamhet och regional ekonomi.

Arbetet för att minska klimatutsläppen är en global fråga av största vikt. Utvecklingen styrs till stora delar av internationella och nationella beslut, men åtgärderna måste genomföras lokalt.

Digitala studiebesök

Det finns mycket intressant inom biogas att besöka i sydöstra Sverige. Här erbjuder vi sju digitala studiebesök. Filmerna är inspelade vintern 2020/2021.