Bredband till alla

Alla i Kalmar län ska ha minst 1 Gbit/s senast 2025. Så står det i den bredbandsstrategi som Region Kalmar län antagit.

Bredband på 1 Gbit/s i båda riktningarna innebär i första hand att fibernät i marken byggs ut för att ge alla en hög hastighet till internet.

Region Kalmar län arbetar med övergripande samordning, samverkan och samarbete kring bredbandsfrågor i länet. Regeringen räknar med att i första hand kommersiella marknadsaktörer bygger bredbandsnäten.

Infrastruktur för bredband

En god infrastruktur är en viktig förutsättning för en förbättrad miljö och en hållbar utveckling. Den är viktig ur samhällsperspektiv som jämlikhet, mångfald, integration och demokrati.

En fungerande infrastruktur erbjuder länet stora fördelar inom en mängd områden:

 • Det gör att Kalmar län blir attraktivt för invånare, besökare och företag
  möjliggör digitala tjänster i hemmet som TV, underhållning, utbildning och samhällstjänster.
 • Det ger förutsättningar för utveckling genom ökat hemarbete och distansmöten.
 • Det ger de boende på landsbygden minst lika bra förutsättningar för elektronisk kommunikation som de som bor i tätorterna.
 • Det ger förutsättning för trygghet i hem- och äldrevård.
 • Det ger möjlighet till effektivare behandling av sjuka och omsorg till äldre i hemmiljö.
 • Det skapar förutsättningar för expansion och utveckling av befintliga företag
  ger möjlighet för etablering av nya företag i alla delar av länet, även kustnära och på landsbygden.
 • Det gör det möjligt för företag överallt at ha lika stora möjligheter att marknadsföra och leverera tjänster mot hela världen.
 • Det erbjuder uppkoppling på ett flertal turistmål och andra ställen utanför tätorterna.
 • Det skapar förutsättningar för rationalisering, samordning och effektivisering av offentliga verksamheter för att möta ökade krav på offentlig service till oförändrade eller sänkta kostnader så att skattehöjningar kan undvikas.

Relaterad information

Allmän information och villkor för utlysning regional finansiering av bredbandsutbyggnad 2021.pdf

Regional bredbandstrategi för Kalmar län 2018-2025.pdf

Bredbandsforum (Regeringskansliet)

Post- och telestyrelsen

Infrastrukturdepartementet

Kontakt