Kontorskollektiv i Figeholm och Boda

Region Kalmar län testar i samarbete med två av Kalmar läns kommuner kontorskollektiv på landsbygden.

Med kontorskollektiv menas ett kontor som delas av exempelvis ensamföretagare och arbetstagare som arbetar på distans.

Covid-19-pandemin ändrade förutsättningarna för landsbygden. Det nya normala blev att arbeta digitalt och arbetstagare behöver inte längre befinna sig fysiskt hos sin arbetstagare. Den lilla företagaren fick under pandemin arbeta hemifrån under lång tid och sa möjligtvis upp sitt kontor, men längtan efter mötet med andra människor var oförminskad.

För att möta upp detta behov och beteendemönster genomför Region Kalmar län ett projekt som syftar testa kontorskollektiv Oskarshamns kommun och Emmaboda kommun. Kontorskollektiven, både i Figeholm och i Boda, har invigts och är för närvarande i drift.

Projektet avslutas vid årsskiftet 2023/2024, då ska pilottiden vara utvärderad och projektet ska utvärderas ur hållbarhetsperspektivet och utifrån mål och syfte.

Kommunerna kommer sköta drift och skötsel av kontorshubbarna med medfinansiering av Region Kalmar Län.

Bakgrund

Just nu pågår ett arbete där Region Kalmar län på olika sätt stärker och prövar nya vägar för ett hållbarare län.

Vi provar nya vägar för att, tillsammans med många andra, stärka hållbarhetsperspektivet. Detta sker inom projektet Hållbar regional utveckling i Kalmar län. Inom ramen för detta finns projektet digital omställning som innefattar att pilota coworking-miljöer på Kalmar läns landsbygd.

På uppdrag av Region Kalmar län fick WSP i uppdrag att ge en bättre förståelse för var eventuella coworking-hubbar skulle kunna ligga, hur de skulle kunna se ut och drivas. WSP:s rapport går att läsa längre ner på sidan.

WSP presenterar slutrapport

Mål, syfte och egenvalda indikatorer 

Syftet med projektet är med hjälp av digital omställning skapa bättre förutsättningar för en ökad hållbar utveckling för landsbygden.

Målet med kontorshubbarna är att testa ett flexibelt arbetssätt på landsbygden, för att gynna näringslivet, familj och den enskilde. 

De egenvalda indikatorerna i detta projekt är att det ska ges tillgång till minst 20 företagare/arbetare att arbeta eller vara klienter till en kontorshubb. Projektet vill gynna landsbygden och kravet är att kontoren inte ska vara beläget i en centralort.

Kontakt