Södra Östersjöprogrammet (Interreg South Baltic)

EU-programmet Interreg South Baltic är ett av flera gränsöverskridande program, som utgör en del av det europeiska territoriella samarbetet.

För dig som är intresserad av samarbetsprojekt

De svenska kontaktpersonerna erbjuder som vanligt dels öppen konsultation på fredagar kl. 09.00-10.00 under pågående utlysningar, dels löpande möjlighet att boka enskild konsultation för aktörer som vill testa eller resonera kring sin projektidé.

Ta kontakt med oss om du har en projektidé eller du vill veta mer om programmet!

Kontaktuppgifter till Interreg South Baltics kontaktpersoner

Aktuella utlysningar

Just nu pågår en utlysning för genomförandeprojekt, vilken stänger 26 juni 2024. Samtliga prioriteringar och insatsområden utom measure 1.2 och 2.3 är öppna. Den 13 maj anordnar de svenska kontaktnoderna ett webbinarium särskilt riktat till projektaktörer från Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län (anmäl dig här!). Läs mer om utlysningen och stöd från programmet hittar ni via denna länk.

Nästa utlysning för genomförandeprojekt kommer preliminärt att öppna i december 2024. För att veta mer specifikt kring vilka datum som gäller, vilka prioriteringar och insatsområden som kommer att vara öppna för ansökningar, invänta information från programmet på www.southbaltic.eu.

Vad tycker du Interreg South Baltic programmet ska fokusera på efter 2027?

Vill du vara med och forma framtiden? Är du en EU-entusiast eller medborgare som vill utveckla din region?

Nu finns det möjlighet att lämna dina tankar om hur EU kan ge stöd för samarbete mellan regioner i södra östersjöområdet och där du kan bidra till att forma ett nytt Interreg South Balticprogram post-2027.

Fyll i en enkät

Gör din röst hörd genom att fylla i en av enkäterna:

Läs mer: Let's shape together the future of Interreg South Baltic Programme post-2027! - News display - Interreg South Baltic

Möte med svenska kontaktnoder

Om du önskar fördjupad dialog eller har frågor efter att ha fyllt i en av enkäterna finns möjlighet att träffa svenska kontaktnoder för vidare diskussion. Två tillfällen erbjuds:

Tidigare utlysningar

Den första utlysningen för småskaliga projekt stängde den 21 mars 2024 och totalt inkom 11 ansökningar. Mest populärt var insatsområdena kring digitalisering och att främja och bygga kapacitet för gränsregional samverkan. Svenskt deltagande återfinns i 5 projekt. Beslut om stöd förväntas 27 juni. Håll utkik på www.southbaltic.eu.  

Den andra utlysningen för genomförandeprojekt stängde den 5 december 2023 och totalt inkom 43 ansökningar. Beslut fattades av programmet övervakningskommitté 18 april 2024 och 24 projekt beviljades, varav 19 med svensk medverkan, inklusive 3 med svenskt ledarskap. Mer information finns på programmets hemsida.

Den första utlysningen för genomförandeprojekt stängde 15 februari 2023 och 36 ansökningar inkom. Beslut fattades av programmets övervakningskommitté 22 juni 2023 och 11 projekt beviljades, varav 10 med svensk medverkan, inklusive 2 med svenskt ledarskap. Läs mer på South Baltics webbplats, under sektionen News eller ta kontakt med oss.

Läsvänlig engelsk information om programmets prioriteringar på Interreg South Baltics hemsida

Bakgrund

Södra östersjöprogrammet (Interreg South Baltic) är ett program för samverkan över gränser mellan kustregionerna i södra Östersjöområdet. Målgruppen är lokala och regionala aktörer och för programperioden 2021-2027 har programmet tilldelats en budget om cirka 85 miljoner Euro.

Interreg South Baltic ger finansiellt stöd (upp till 80 procent) för att arbeta med innovation, hållbarhet, attraktiv besöksnäring och kunskap kring gränsregionalt samarbete utifrån programmets fyra prioriteringar:

  • INNOVATIVA South Baltic med fokus på digitalisering och internationalisering för SMF;
  • HÅLLBARA South Baltic med fokus på hållbar vattenanvändning, grön energiomställning och cirkulär ekonomi;
  • ATTRAKTIVA South Baltic med fokus på hållbar besöksnäring och
  • AKTIVA South Baltic med fokus på att förbättra möjligheterna till gränsregional samverkan.

I programområdet ingår regionerna Blekinge, Skåne, Kalmar län och Kronoberg från Sverige samt ytterligare 21 regioner med närhet till södra östersjön i Polen, Litauen, Tyskland och Danmark.

För att stärka den regionala och lokala kontakten finns även en kontaktperson för varje region som deltar i programmet.

Kontakt