Södra Östersjöprogrammet (Interreg South Baltic)

EU-programmet Interreg South Baltic är ett av flera gränsöverskridande program, som utgör en del av det europeiska territoriella samarbetet.

För dig som är intresserad av samarbetsprojekt

Den andra utlysningen för genomförandeprojekt har nu öppnat och är öppen till och med 30 november 2023. Alla prioriteringar och insatsområden är öppna. Se mer information på Interreg South Baltic programmets hemsida, där du bland annat kan anmäla dig till kommande webbinarier och konsultationer med programmet. De svenska kontaktnoderna erbjuder som vanligt dels öppen konsultation på fredagarna under utlysningen, dels löpande möjlighet att boka enskild konsultation.

Ta kontakt med oss (https://southbaltic.eu/contact-points) om du har en projektidé eller om du vill veta mer om programmet!

Den första utlysningen för genomförandeprojekt stängde 15 februari 2023 och 36 ansökningar inkom. Beslut fattades av programmets övervakningskommitté 22 juni 2023 och 11 projekt beviljades. Läs mer på South Baltics webbplats (sidan är på engelska) eller ta kontakt med oss.

Läsvänlig engelsk information om programmets prioriteringar på Interreg South Baltics hemsida

Bakgrund

Södra östersjöprogrammet (Interreg South Baltic) är ett program för samverkan över gränser mellan kustregionerna i södra Östersjöområdet. Målgruppen är lokala och regionala aktörer och för programperioden 2021-2027 har programmet tilldelats en budget om cirka 85 miljoner Euro.

Interreg South Baltic ger finansiellt stöd (upp till 80 procent) för att arbeta med innovation, hållbarhet, attraktiv besöksnäring och kunskap kring gränsregionalt samarbete utifrån programmets fyra prioriteringar:

  • INNOVATIVA South Baltic med fokus på digitalisering och internationalisering för SMF;
  • HÅLLBARA South Baltic med fokus på hållbar vattenanvändning, grön energiomställning och cirkulär ekonomi;
  • ATTRAKTIVA South Baltic med fokus på hållbar besöksnäring och
  • AKTIVA South Baltic med fokus på att förbättra möjligheterna till gränsregional samverkan.

I programområdet ingår regionerna Blekinge, Skåne, Kalmar län och Kronoberg från Sverige samt ytterligare 21 regioner med närhet till södra östersjön i Polen, Litauen, Tyskland och Danmark.

För att stärka den regionala och lokala kontakten finns även en kontaktperson för varje region som deltar i programmet.

Kontakt