Agenda 2030 – hur står det till i Kalmar län?

Kalmar län står inför stora utmaningar inom flera områden.

En stor utmaning kopplat till miljön är det förändrade klimatet med ökade skyfall, översvämningar och torka. Har vi brist på vatten kan det leda till brist på föda för både människor och djur.

De socioekonomiska förutsättningarna har ofta inverkan på hälsan. Siffrorna i länet visar att låg utbildningsnivå kan kopplas samman med både fetma och låg självskattad hälsa.

Vi har också en utmaning med kompetensförsörjningen där fler behöver gå från att jobba i industrier till att jobba i mer kunskapsintensiva arbeten.

Utmaningar för Kalmar län

Vid Forum Agenda 2030 i april 2023 presenterade analytiker Mathias Karlsson vilka utmaningar Kalmar län står inför. Här kan du ta del av presentationen från mötet.

Agenda 2030 – läget i Kalmar län

Kunskapsunderlag och statistik

Kunskapsunderlag och statistik för Kalmar län inom flera olika områden - regionkalmar.se

Hälsoläget i Kalmar län