Bus Rapid Transit (BRT)

Bus Rapid Transit är ett anpassningsbart system för att hantera ett ökat resenärsunderlag.

BRT står för Bus Rapid Transit och handlar om att kombinera åtgärder inom samhällsplanering, infrastruktur, fordon och trafikering för att skapa en snabb och pålitlig kollektivtrafik.

I stadstrafik kan det handla om signalprioritering av bussar, särskilda bussfiler eller bussgator som gör resor med buss snabbare än med bil i trafiktäta miljöer.

I regiontrafiken, till exempel längs E22, är anläggningen av BRT-stationer en viktig pusselbit för att åstadkomma snabba och bekväma busstransporter i de delar av länet där tågbanor saknas.