Miljövänligare tågresor

Fossilfrihet i tågtrafik – en förstudie. Kan fossilfria drivmedel ersätta diesel på icke elektrifierade tågbanor?

Den frågan utreddes under 2016 av Kalmar länstrafik och Jönköpings Länstrafik för att göra tågresandet ännu mer miljövänligt. Projektet delfinansierades av Regionala Strukturfonden för Småland och Öarna.

Material i projektet

Beskrivning av tågtrafiken SLUTVER.pdf

Alternativa fossilfria bränslen SLUTVER.pdf

Beskrivning av tåg och motorer SLUTVER.pdf

Infrastruktur för tåg och tankning-bilaga SLUTVER.pdf

Slutrapport, SLUTVER.pdf

Presentationer från tankesmedjan i Jönköping 4 april 2016

Projektinformation.pdf

Biodiesel.pdf

Fossilfri drift av tåg.pdf

Non fossile fuel_rail.pdf

Biogaståget Amanda.pdf

Stadler Rail.pdf

Presentation om slutredovisningen

Slutredovisning tågprojekt.pdf