Aktualisering av trafikförsörjningsprogram

Trafikförsörjningsprogrammet är det dokument som styr inriktningen av länets kollektivtrafik. Programmets innehåll ses över och aktualiseras i fyraårscykler. Nu inleds arbetet för programperioden 2025-2033. Fokus kommer att ligga på målområdena Nåbarhet och Ekonomi.

Gulröda bussar som står i bussdepån i Kalmar.

Aktualisering av trafikförsörjningsprogram

Föreläsningar om kollektivtrafik

Under våren 2023 genomfördes tre digitala föreläsningar om kollektivtrafik i Kalmar län. Föreläsningarna berörde nuläge för kollektivtrafiken i Kalmar län, hållbart resande samt ekonomi och nåbarhet. Nedan finns bildspel samt frågor och svar från föreläsningarna.

Information och underlagsmaterial

Information och underlagsmaterial till Trafikförsörjningsprogrammet.

Kommunikation och möten