Aktualisering av trafikförsörjningsprogram

Trafikförsörjningsprogrammet är det dokument som styr inriktningen av länets kollektivtrafik. Programmets innehåll ses över och aktualiseras i fyraårscykler. Nu inleds arbetet för programperioden 2025-2033. Fokus kommer att ligga på målområdena Nåbarhet och Ekonomi.

Föreläsning om kollektivtrafik

Kalmar länstrafik bjuder in till tre digitala föreläsningar om kollektivtrafik i Kalmar län inför arbetet med aktualisering av trafikförsörjningsprogrammet i Kalmar län som sträcker sig mellan år 2025-2033.

Föreläsningarna riktar sig till berörda politiker och tjänstepersoner som arbetar med kollektivtrafik och infrastruktur i kommuner inom länet, Region Kalmar län, Trafikverket eller Länsstyrelsen i Kalmar län.

Föreläsningarna är uppdelade på tre tillfällen under mars:

  • 3 mars 2023 kl. 13:00-14:00 - Digital föreläsning 1 (Nuläge)
  • 10 mars 2023 kl. 10:00-11:00 - Digital föreläsning 2 (Hållbart resande)
  • 17 mars 2023 kl. 10:00-11:00 - Digital föreläsning 3 (Ekonomi och nåbarhet)

Sista anmälningsdag var den 24 februari 2023.

Frågor om föreläsningarna - linus.ojebrink.asberg@regionkalmar.se

Aktualisering av trafikförsörjningsprogram

Information och underlagsmaterial

Kommunikation och möten