Klimatsamverkan Kalmar län

Projektet Klimatsamverkan Kalmar län ska öka takten i genomförandet av länets energi- och klimatmål, bidra till att samhället klarar ett förändrat klimat (klimatanpassning), och finna nya metoder och lösningar för att nå uppsatta mål.

Klimatsamverkan Kalmar län omfattar:

 • minskade utsläpp från fossila bränslen (No oil 2030)
 • minskad klimatpåverkan från övriga klimatgaser
 • klimatanpassning.

Arbetet samordnas av länets klimatkommission, som också har två länsgrupper som stöd.

Klimatkommission Kalmar län samordnar arbetet

Arbetsgruppen Klimatkommission Kalmar län samordnar arbetet inom Klimatsamverkan Kalmar län. Uppdraget är att öka takten för att nå länets energi- och klimatmål, anpassa samhället till ett förändrat klimat och hitta nya metoder och lösningar för att nå målen.

Klimatkommissionen arbetar på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län och Region Kalmar län. 

Klimatkommissionen ska:

 • vara ett forum för information, erfarenhetsutbyte, ökad kunskap
 • synliggöra pågående arbete
 • föreslå åtgärder, aktiviteter och prioriteringar
 • följa upp och utvärdera
 • bidra till ökat samarbete med andra regioner.

Medlemmar

 • Elisabet Angelin, Tomas Buss
 • Anders Borgehed, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
 • Björn Eliasson, Goda Hus
 • Roger Gustafsson, LRF
 • Robin Hanzl, Region Kalmar län
 • Karin Helmersson, Region Kalmar län
 • Patrick Hernäng, Sodra Cell
 • Anna Karlsson, Kalmar Energi
 • Annika Söderholm, Västerviks kommun
 • Allan Widman, Länsstyrelsen i Kalmar län
 • Åsa Wågman, Linnéuniversitetet
 • Jane Wågsäter, Länsförsäkringar Kalmar län
 • Adjungerad: Christel Liljegren, Energikontor Syd

Länsgrupper

Klimatsamverkan Kalmar län har två länsgrupper med tjänstepersoner från Energikontor Sydost, länets tolv kommuner, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen Kalmar län och Region Kalmar län. Den ena gruppen samarbetar kring frågor om minskad klimatpåverkan, den andra kring frågor om klimatanpassning. I den senare ingår också representanter från Trafikverket och Skogsstyrelsen.

Sekretariat

Sekretariatsfunktionen delas mellan Länsstyrelsen Kalmar län och Region Kalmar län.

Klimatutmärkelsen Solrosen

Klimatkommissionen i Kalmar län vill uppmuntra och öka takten i länets klimatarbete. Kommissionen delar därför ut ett "uppmuntringspris" till företag, organisationer, personer eller föreningar som på olika sätt bidrar till ett klimatsmartare Kalmar län.

Genom klimatutmärkelsen, som består av diplom och en blomma, vill länets klimatkommission lyfta fram goda exempel på hur man kan arbeta i stort och smått med klimatfrågan. Detta som en del i arbetet med att länet ska vara fossilbränslefritt 2030.

2022 års solrospris delades av tre företag

Kontakt